Futebol / França - Ligue 1

Sexta-feira 29 Março 2019

15:45

Rennes - Lyon

101

apostas

Ren nes 3,05
Emp ate 3,35
Ly on 2,07

Sábado 30 Março 2019

12:00

Marselha - Angers

100

apostas

Mars elha 1,47
Emp ate 3,78
Ang ers 6,10

Domingo 31 Março 2019

09:00

Dijon - Nice

101

apostas

Di jon 2,44
Emp ate 2,98
Ni ce 2,74

Saint-Etienne - Nimes

101

apostas

Saint-Eti enne 1,71
Emp ate 3,52
Ni mes 4,15

Mónaco - Caen

99

apostas

Món aco 1,34
Emp ate 4,35
Ca en 7,35

Amiens - Bordéus

100

apostas

Ami ens 2,57
Emp ate 2,84
Bor déus 2,72

11:00

Nantes - Lille

101

apostas

Nan tes 2,81
Emp ate 2,87
Li lle 2,46

15:00

Toulouse - PSG

99

apostas

Toul ouse 10
Emp ate 5,75
P SG 1,19

Quarta-feira 3 Abril 2019

13:00

Montpellier - Guingamp

100

apostas

Montpel lier 1,69
Emp ate 3,27
Guin gamp 4,73

Estrasburgo - Reims

101

apostas

Estrasb urgo 2,03
Emp ate 3,03
Re ims 3,45

Sexta-feira 5 Abril 2019

14:45

Bordéus - Marselha

3

apostas

Bor déus 2,85
Emp ate 3,10
Mars elha 2,29

Sábado 6 Abril 2019

11:00

Lyon - Dijon

3

apostas

Ly on 1,25
Emp ate 4,60
Di jon 10,75

14:00

Guingamp - Mónaco

3

apostas

Guin gamp 3,75
Emp ate 3,10
Món aco 1,92

Nimes - Caen

3

apostas

Ni mes 1,83
Emp ate 3,15
Ca en 4,05

Amiens - Saint-Etienne

3

apostas

Ami ens 2,67
Emp ate 3,10
Saint-Eti enne 2,42

Toulouse - Nantes

3

apostas

Toul ouse 2,11
Emp ate 3,05
Nan tes 3,23

Angers - Rennes

3

apostas

Ang ers 2,57
Emp ate 3,00
Ren nes 2,57

Domingo 7 Abril 2019

09:00

Reims - Lille

3

apostas

Re ims 2,65
Emp ate 3,02
Li lle 2,49

11:00

Nice - Montpellier

3

apostas

Ni ce 2,38
Emp ate 3,03
Montpel lier 2,78

15:00

PSG - Estrasburgo

3

apostas

P SG 1,08
Emp ate 7,95
Estrasb urgo 18