Futebol / França - Ligue 1

Hoje - Sexta-feira 24 Mai. 2019

15:05

Nantes - Estrasburgo

146

apostas

Nan tes 1,64
Emp ate 3,73
Estrasb urgo 4,28

Angers - Saint-Etienne

147

apostas

Ang ers 2,42
Emp ate 3,40
Saint-Eti enne 2,48

Caen - Bordéus

146

apostas

Ca en 1,52
Emp ate 3,60
Bor déus 5,75

Rennes - Lille

153

apostas

Ren nes 2,65
Emp ate 3,50
Li lle 2,24

Marselha - Montpellier

154

apostas

Mars elha 1,79
Emp ate 3,70
Montpel lier 3,58

Dijon - Toulouse

146

apostas

Di jon 1,50
Emp ate 3,98
Toul ouse 5,20

Amiens - Guingamp

146

apostas

Ami ens 1,44
Emp ate 3,92
Guin gamp 6,30

Nimes - Lyon

153

apostas

Ni mes 3,15
Emp ate 3,88
Ly on 1,87

Reims - PSG

153

apostas

Re ims 5,50
Emp ate 4,70
P SG 1,40

Nice - Mónaco

147

apostas

Ni ce 3,10
Emp ate 3,22
Món aco 2,10