Futebol / Dinamarca - Taça

Terça-feira 29 Outubro 2019

13:00

AGF Aarhus - Odense BK

1

aposta

AGF Aa rhus 1,97
Emp ate 2,97
Oden se BK 2,80

Quarta-feira 30 Outubro 2019

13:00

Brondby IF - Sonderjyske

1

aposta

Brondb y IF 1,59
Emp ate 3,28
Sonderj yske 3,73

HB Køge - Aalborg

1

aposta

HB  Køge 3,32
Emp ate 3,15
Aal borg 1,72

Quinta-feira 31 Outubro 2019

11:30

Copenhaga - Nordsjaelland

1

aposta

Cope nhaga 1,43
Emp ate 3,38
Nordsjael land 4,88

Quarta-feira 6 Novembro 2019

11:00

Fremad Amager - Horsens

1

aposta

Fremad Am ager 2,55
Emp ate 2,88
Hor sens 2,17

12:00

AB Gladsaxe - Esbjerg

1

aposta

AB Glad saxe 5,40
Emp ate 3,48
Esb jerg 1,38