Futebol / Dinamarca - Taça

Quarta-feira 3 Abril 2019

12:30

Brondby IF - Aalborg

1

aposta

Brondb y IF 1,93
Emp ate 2,90
Aal borg 2,96

Midtjylland - Odense BK

1

aposta

Midtjyl land 1,65
Emp ate 3,07
Oden se BK 3,72